နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ဆည်ရေအမှတ်များပြဇယား

စဉ် ဆည်အမည် ယနေ့ရေအမှတ် ရေပြည့်မှတ် အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
1 ချောင်းမကြီးဆည် 481 လင့်
2 ရန်အောင်မြင်ဆည် 381 လင့်
3 ဥတ္တသီရိဆည် 591 လင့်
4 မြောက်ပိန်းဆည် 527 လင့်
5 တောင်ပိန်းဆည် 531 လင့်
6 သပြေစမ်းဆည် 561.8 လင့်
7 ချောင်းခြောက်ဆည် 536.8 လင့်
8 ဘုံကွဲဆည် 486 လင့်
9 သရက်ရှင်းဆည် 544 လင့်
10 တင်းဝါးဆည် 500 လင့်
11 ရေငန်းဆည် 500 လင့်
12 ရွှေနံ့သာဆည် 500 လင့်
13 ဗေဗေ့မောင်ဆည် 500 လင့်